Podstawa prawna : Rozporządzenie Min Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 w sprawie naleznosci przysługujacych praownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podrózy słuzbowej ( Dz. U. 2013 Poz. 167)

Obowiązuje od dnia 01-03-2013 

Państwo

Waluta

Dieta

Limit na nocleg

Austria

EUR

52

130

Belgia

EUR

48

160

Dania

DKK

406

1.300

Finlandia

EUR

48

160

Francja

EUR

50

180

Grecja

EUR

48

140

Hiszpania

EUR

50

160

Irlandia

EUR

52

160

Luksemburg

EUR

48

160

Niderlandy/Holandia

EUR

50

130

Niemcy

EUR

49

150

Portugalia

EUR

49

120

Szwecja

SEK

459

1800

Wlk.Brytania

GBP

35

200

Włochy

EUR

48

174

USA

USD

59

200

USA- NY

Waszyngton

USD

59

350

300

 

Obowiązujace do dnia 28-02-2013

Państwo

Waluta

Dieta

Limit na nocleg

Austria

EUR

45

100

Belgia

EUR

45

160

Dania

DKK

324

800

Finlandia

EUR

42

135

Francja

EUR

45

120

Grecja

EUR

45

104

Hiszpania

EUR

48

120

Irlandia

EUR

45

146

Luksemburg

EUR

45

160

Niderlandy/Holandia

EUR

42

120

Niemcy

EUR

48

103

Portugalia

EUR

48

85

Szwecja

SEK

351

1200

Wlk.Brytania

GBP

32

140

Włochy

EUR

42

105

USA

USD

46

160

USA- Waszyngton i NY

USD

46

200

 

Podstawa prawna : DZ.U. z 2005r Nr 186, poz.1555