Limit jednorazowego odpisu na 2019 rok = 214.000 zł

 

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT ( z wyłączeniem samochodów osobowych).

Dla celów pdof małym podatnikiem w 2019 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2018 roku kwoty równowartości 1.200.000 euro tj. 5.135.000 zł 

Podstawa prawna: art. 22k ust 7-13; art 5a pkt 20 pdof(PIT) lub art 16k ust.7-13 oraz 4a pkt 10 pdop (CIT)


Limit jednorazowego odpisu na 2017 rok = 215.000 zł

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT ( z wyłączeniem samochodów osobowych).

Dla celów pdof małym podatnikiem w 2017 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2016 roku kwoty równowartości 1.200.000 euro tj. 5.157.000 zł 


 Limit jednorazowego odpisu na 2016 rok = 212.000 zł

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność. Dla celów pdof małym podatnikiem w 2016 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2015 roku kwoty równowartości 1.200.000 euro tj. 5.092.000 zł.


 Limit jednorazowego odpisu na 2015 rok = 209.000 zł

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność. Dla celów pdof małym podatnikiem w 2015 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2014 roku kwoty równowartości 1.200.000 euro.


Limit jednorazowego odpisu na 2014 rok = 211.000 zł

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność. Dla celów pdof małym podatnikiem w 2014 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2013 roku kwoty równowartości 1.200.000 euro.


 Limit jednorazowego odpisu na 2013 rok = 205.000

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność. Dla celów pdof małym podatnikiem w 2013 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2012 roku kwoty 4.922.000 zł ( równowartość 1.200.000 euro)


Limit jednorazowego odpisu na 2012 rok = 222.000

Warunek konieczny do zastosowania jednorazowej amortyzacji : status małego podatnika lub podatnika rozpoczynającego działalność. Dla celów pdof małym podatnikiem w 2012 roku jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczyła w 2011 roku kwoty 5.324.000 zł ( równowartość 1.200.000 euro)