Kilometrówka

Na podstawie Rozp. Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracowdawcy ( Dz.U. Nr 27 z 2002, poz. 271 z późn. zm.) stawki za 1 km przebiegu pojazdów wynoszą od 14-11-2007:

 

Stawka za 1 km przebiegu

Okres od 14-11-2007- do nadal ( w zł)

a/ samochód osobowy o poj skok do 900 cm³

0,5214

b/ samochód osobowy o poj skok powyżej 900 cm³

0,8358

c/ motocykl

0,2302

d/ motorower

0,1382