Koszty pracownicze

Kwota za miesiąc

Limit roczny 2019

Z tytułu 1 stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego lub pracy nakładczej

111,25 zł

1335,00 zł

Z więcej niż jeden stosunek pracy ,służbowy, spółdzielczy lub z pracy nakładczej

Z każdego z tych stosunków 111,25 zł

2002,05 zł

Z tytułu więcej niż 1stosunek pracy ,służbowy, spółdzielczy lub z pracy nakładczej

139,06 zł

1668,72 zł

Jeżeli występuje więcej niż 1 stosunek pracy ( itp.), a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika znajduje się poza miejscowością w której znajduje się zakład pracy a pracownik nie dostaje dodatku za rozłąkę

139,06 zł

2502,56 zł