Kwota limitu na 2017 rok : 8.595.200 zł

Obowiązek prowadzenia ksiag rachunkowych w 2017r. wystapi po przekroczeniu limitu przychodów w 2016r. = 2.000.000 Euro

Kurs euro wg TK NBP na dzień 03-10-2016 = 4,2976

 


Kwota limitu na 2016 rok : 5.092.000 zł

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych w 2016r. wystapi po przekroczeniu limitu przychodów w 2015r.

Kurs euro wg TK NBP 191/NBP/2015 na dzień 01-10-2015 = 4,2437 zł


Kwota limitu na 2015 rok : 5.010.600 zł

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych w 2015r. wystapi po przekroczeniu limitu przychodów w 2014r.

Kwota limitu na 2014 rok : 5.059.560 zł

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych w 2014r. wystapi po przekroczeniu limitu przychodów w 2013r.


Kwota limitu na 2013 rok : 4.936.560 zł

Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych w 2013r. wystapi po przekroczeniu limitu przychodów w 2012r.