Ustawowe

Od 15-12-2008

13 %

Od zaległości podatkowych

Od 09-11-2010

Od 20-01-2011

Od 06-04-2011

Od 12-05-2011

Od 09-06-2011

Od 10-05-2012

Od 08-11-2012

Od 06-12-2012

Od 10-01-2013

Od 07-02-2013

Od 09-05-2013

Od 06-06-2013

Od 04-07-2013

Od 09-10-2014

12%

12,5%

13 %

13,5%

14 %

14,5%

14%

13,5%

13%

12,5%

11%

10,5%

10%

8%

Obniżone odsetki (75%)

Od 09-11-2010

od 20-01-2011

od 12-05-2011

od 09-06-2011

od 10-05-2012

od 08-11-2012

Od 06-12-2012

Od 10-01-2013

Od 07-02-2013

Od 09-05-2013

Od 06-06-2013

Od 04-07-2013

Od 09-10-2014

9%

9,38%

10,13 %

10,5%

10,88%

10,5%

10,13%

9,75%

9,38%

8,25%

7,88%

7,5%

6%

Od 10 maja 2012 maksymalna wysokość odsetek wynikajacych z czynnosci prawnej nie może przekraczać 25% w stosunku rocznym.

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych od 01-01-2016 wynosi 9,5%

Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa art.56