Obowiązuje w roku

Minimalne wynagrodzenie

Min. wynagr. W pierwszym roku pracy (80%)

2010

1 317,00 zł

1 053,60 zł

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 386,00 zł

1500,00 zł

 1 600,00 zł

 1 680,00 zł

 1750,00 zł

 1850,00 zł

2000,00 zł

2150,00 zł

2250,00 zl

1 108,80 zł

1 200,00 zł

1 280,00 zł

1 344,00 zł

1400,00 zł

1480,00 zł

1600,00 zl

1720,00 zł

1800,00 zł