Podstawa prawna : Dz. U. Z 2013, poz. 167: 

Okres

Od 01-03-2013 roku [w złotych] i nadal

Dieta ( pełna)

30

Ryczałt za nocleg (150% diety)

45

Ryczałt na dojazdy ( 20% diety)

6

 

DIETY I RYCZAŁTY

Od 01-01-2007

do 28-02-2013

Dieta

23,00 zł

Ryczałt za nocleg

34,50 zł

Ryczałt za dojazdy

4,60 zł

 

 Podstawa prawna – Dz.U. Z 2002 r nr 236, poz. 1990 ze zmianami