Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2017 będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2016 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie:

► samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 1.074.400 zł, lub 250.000 euro

► w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 1.074,400,00 zł.,

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2017 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2016 r. nie przekroczą kwoty 107.440,00 zł.(25.000 euro * 4,2976 zł/euro= 107.440,00- wg tabeli NBP 191/A/2016)

 


 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2016 będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2015 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie :

► samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636.550zł, lub

► w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 636.550 zł.,

ponieważ 150.000 euro * 4,2437 zł/euro=636.550 zł

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 r. nie przekroczą kwoty 106.092,50 zł.(25.000 euro * 4,2437zł/euro= 106.092,50 zł)

 


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2015 będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2014 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie :

► samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 626.880zł, lub

► w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 626.880 zł.,

ponieważ 150.000 euro * 4,1792 zł/euro=626.880 zł

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2015 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2014 r. nie przekroczą kwoty 104.480 zł.(25.000 euro * 4,1792zł/euro= 104.480 zł)

 


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2014 będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2013 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie :

► samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633. 450zł, lub

► w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 633.450 zł.,

ponieważ 150.000 euro * 4,2230 zł/euro=633.450 zł

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczą kwoty 105.575 zł.(25.000 euro * 4,2230zł/euro= 105.575 zł)


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2013 będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w 2012 r. uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie :

► samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 615.300zł,  lub

► w formie spółki, a suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 615.300 zł.

Prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2013 r. będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2012r. nie przekroczą kwoty 102.550zł.