Skala podatkowa 2019

 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w obliczeniu podatku za rok 2019

Ponad

do

 

8000

1440

8000

13000

1440-[(883,98x(podstawa obliczenia podatku-8000)]:5000

13000

85528

556,02

85528

127000

556,02-[556,02 x (podstawa obliczenia podatku- 85528):41472]

127000

 

Brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Skala podatkowa w roku 2017 

Podstawa obliczenia podatku

Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku lub zeznaniu wynosi:

ponad

do

 

6.600

1.188 zł

6.600

11.000

1.188- [( 631,98 zł x ( podstawa obliczenia podatku – 6.600) :4.400 zł]

11.000

85.528

556,02

85.528

127.000

556,02-[556,02 zł x (podstawa obliczenia podatku – 85.528):

41.472]

127.000

 

0,00

 

 

Skala podatkowa w 2010 , 2011, 2012, 2013,2014,2015,2016

Podstawa obliczenia podatku

Podatek wynosi

Ponad

do

 

85 528,00 zł

18% minus 556,02 zł

85 528,00 zł

 

14 839zł 02 gr + 32%nadwyżki ponad 85 528zł