Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika urlopowego  2019

 Pełny etat

20,92 tj.:

[365 dni roku-(52 niedziele+10 dni świątecznych+52 wolne soboty)]: 12]


 

Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika urlopowego  2015, 2016

 Pełny etat

21,00

 


Wymiar czasu pracy

Wysokość współczynnika urlopowego  2016

 Pełny etat

20,67