Odpisy na ZFŚS w 2019

Wartość odpisu ustala się na podstawie przecietnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowejw drugim półroczu 2013 ogłoszonego przez Prezesa GUS- Wynagrodzenie wynosi 3.278,14 zł ( art.5h ustawy o ZFŚS)

Odpis obligatoryjny w 2019:

na 1 zatrudnionego w tzw normalnych warunkach pracy : 37,5% tj. 1.229,30 zł

na 1 pracownika wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze ( w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych): 50% tj. 1639,07 zł

na 1 pracownika młodocianego : I rok nauki - 5%- 163,91zł

                                                     II rok nauki - 6%- 196,69 zł

                                                     III rok nauki - 7%- 229,47 zł

Zwiększenie fakultatywne/uznaniowe:

na każdą osobę zatrudnioną :

- z orzeczeniem o niepełnosprawności: 6,25% - 204,88

pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego 7,5% tj 245,86


Odpisy na ZFŚS w 2017

Wartość odpisu ustala się na podstawie przecietnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowejw drugim półroczu 2012 ogłoszonego przez Prezesa GUS-Wynagrodzenie wynosi 3.161,77 zł ( Mon.Polski z 2013 poz. 107)

Odpis obligatoryjny w 2017:

na 1 zatrudnionego w tzw normalnych warunkach pracy : 37,5% tj. 1.185,66 zł

na 1 pracownika wykonujacego pracę w szczegolnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze ( w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych): 50% tj. 1580,89 zł

na 1 pracownika młodocianego : I rok nauki - 5%- 158,09 zł

                                                       II rok nauki - 6%- 189,71 zł

                                                       III rok nauki - 7%- 221,32 zł

Zwiekszenie fakultatywne/uznaniowe:

na każdą osobę zatrudnioną :

- z orzeczeniem o niepełnosprawności: 6,25% - 197,61 zł

pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka

lub klubu dziecięcego 7,5% tj 237,13 zł Odpisy na ZFŚS w 2013 - 2016

Wartość odpisu ustala się na podstawie przecietnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowejw drugim półroczu 2010 ogłoszonego przez Prezesa GUS- na podstawie art 5b ustawy z 04-03-1994 o zakładowym funduszu swiadczeń socjalnych ( Dz.U. Z 2012 poz 592 z pozn zmianami). Wynagrodzenie wynosi 2917,14 zł ( Mon.Polski z 2011 Nr 15, poz. 156)

Odpis obligatoryjny w 2013,  2014, 2015, 2016:

na 1 zatrudnionego w tzw normalnych warunkach pracy : 37,5% tj. 1093,93zł

na 1 pracownika wykonujacego pracę w szczegolnych

warunkach lub prace o szczególnym charakterze

( w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych): 50% tj. 1458,57 zł

na 1 pracownika młodocianego : I rok nauki - 5%- 145,86 zł

                                                       II rok nauki - 6%- 175,03 zł

                                                       III rok nauki - 7%- 204,20 zł

Zwiekszenie fakultatywne/uznaniowe:

na każdą osobę zatrudnioną :

- z orzeczeniem o niepełnosprawności: 6,25% - 182,32 zł

pod warunkiem przeznaczenia całości na prowadzenie żłobka

lub klubu dziecięcego 7,5% tj 218,79 zł

-----------------

Odpis obligatoryjny 2012 :

na 1 zatrudnionego w 2011: 37,5% tj. 1093,93zł

na 1 pracownika młodocianego : I rok nauki - 5%- 145,86 zł

                                                       II rok nauki - 6%- 175,03 zł

                                                       III rok nauki - 7%- 204,20 zł

Kwota przeciętnego wynagrodzenia  2917,14 zł ( MP z 2011, nr 15 poz. 156)

 

    żłobka lub klubu dziecięcego:                7,5% tj 218,79 zł