Zwolnienie podmiotowe z VAT w 2010 -2017

 

Zwolnienie podmiotowe dla podmiotów kontynuujących działalność

W 2010 zwolnienie przysługuje

Podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty

100 000 zł

W 2011-2016 zwolnienie przysługuje

W 2017 roku

150 000 zł

 

200 000 zł

 

Podatnicy rozpoczynający działalność obliczają limit zwolnienia indywidualnie w proporcji do okresu prowadzenia działalności w danym roku wg wzoru:

limit indywidualny = limit roczny* ilość dni prowadzonej działalności w roku/365