Misja

Szukasz  informacji,  a w ciągłych  zmianach  przepisów gubi się czasem nawet  księgowa ?  Ta strona jest nie tylko dla przedsiębiorców, choć ich problemy są mi szczególnie bliskie - jest dla wszystkich poszukujących przystępnie przekazanej wiedzy o podatkach i biznesie.Także dla Ciebie. Zapraszam.

Dorota Blukacz - doradca podatkowy Częstochowa 


 

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Wskaźniki >>

Ordynacja podatkowa na drodze nowelizacji została poszerzona o nowy rozdział IIIa pn. "Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania". Kluczowe dla podatników są postanowienia  art.119a par.1.Op o brzmieniu: " Czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania)."

Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, organy skarbowe biorą pod uwagę występowanie np. nieuzasadnionego dzielenia operacji gospodarczych, angażowanie (mimo braku uzasadnienia gospodarczego dla operacji) pośredników, elementów znoszących się -  w tym specyficznych kompensat, elementów konstrucji zdarzenia gospodarczego prowadzących do uzyskania stanu identycznego (lub podobnego) do stanu sprzed dokonania czynności itp.    Z kolei, za korzyść  podatkową uważa się: niepowstanie zobowiązania podatkowego, lub jego odsunięcie  w czasie, albo np. obniżenie jego wysokości. Za korzyść podatkową uważa się także powstanie lub zawyżenie straty podatkowej, powstanie lub podwyższenie kwoty nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku.

Dla  podatnika, głównym elementem ewentualnej linii obrony będzie wykazanie, że obrany przez niego sposób prowadzenia działalności i metoda realizacji operacji gospodarczych nie jest sztuczna (w rozumieniu ustawy Op).

Działanie klauzuli  zostaje wyłączone w sytuacji, gdy korzyść podatkowa osiągnięta przez podatnika nie przekracza 100 tys. zł, gdy korzyść podatkowa dotyczy VAT, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych, oraz w przypadku gdy podatnik uzyskał tzw, opinię zabezpieczającą.

Podstawa prawna: Ustawa z 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa, j.t. Dz.U z 2015r poz 613 ze zm.

 

Powrót